Bestyrelsesformand/næstformand

Formandens opgaver udføres i samarbejde med næstforkvinden, der er i løbende kontakt med børnehaven og pædagogerne. Sammen tager de sig af akutte sager, som kræver en hurtig løsning. Desuden varetager formanden kontakten til kommunens institutionsforvaltning, indkalder til årsmøde, udarbejder årsberetning, underskriver ansættelsesbreve og er initiativtager til dagsorden for bestyrelsesmøderne.

Formand: Kristian Kjær Karlsen, Tlf: 30 22 04 05 
 

Næstforkvinde: Tine Flindt Koelmeyer, Tlf: 20 71 22 33  


Kasserer
Kassereren har det løbende ansvar for regnskab, løn, betaling af regninger, skat og lignende. Kassereren anviser betaling og har fuldmagt og adgang til børnehavens konti. Desuden kontrollerer kassereren forældrebetalingen og modtagelse af tilskud fra kommunen, udarbejder budgetter og regnskaber inden for tidsfristerne. Arbejdet udføres sammen med vores regnskabsassistent Ruth Nesager Bech.

Midlertidig Kasserer: 
Signe Bak-Keller, tlf: 22 99 71 24
Øvrige bestyrelse

Udover de ovennævnte er der følgende medlemmer i bestyrelsen:
 

Sekretær: Maria Hovgaard, tlf: 25 53 29 98

Maria Bak-Hansen, tlf: 30 11 60 64

Signe Bak-Keller, tlf: 22 99 71 24

Suppleant, Mads Malmros, tlf: 20 15 21 52

Suppleant, Rasmus Milan Christensen, tlf: 24 60 12 83