Åbningstider

Børnehaven har åbent 5 dage om ugen
mandag til fredag fra kl. 7.30 til 16.00.

Børnene møder i børnehaven senest kl. 8.45, da dagen begynder i fællesskab kl. 9, hvor alle hilser på hinanden og synger sanglege sammen.

Det er meget vigtigt for børnene at være med fra dagens begyndelse, da barnet forbinder sig med dagens rytmiske opbygning og føler glæde, genkendelighed og tryghed ved at være med.

Udeleg i Askelæ

Omkring kl. 13 er dagens pædagogiske fællesarrangementer afviklet og børnene hentes løbene mellem kl. 13 til 16.

 Tidsrummet  fra kl. 14 til 16 kaldes for eftermiddagspasning og tilmeldes særskilt ved behov.

Tidligere havde børnehaven kun åben fra kl. 8-14. Vi vil gerne her give udtryk for den oprindelige ideelle tankegang med en åbningstid på 6 timer. Ideen er, at vi herved deler børnene med forældrene. Vi har børnene i 6 timer, forældrene har børnene i 6 vågne timer og børnene sover i 12 timer.

Vi opfordrer derfor alle forældre til at forsøge at prioritere deres hverdag så barnet både får tid i børnehaven samt i hjemmet.