Forældresamarbejde

Før barnet begynder i Askelæ besøger forældrene børnehaven og har en samtale med pædagogerne, hvor man blandt andet taler om barnets opvækst og familie, vaner og særlige behov. Samtalen mellem pædagoger og forældre starter på en rolig og afslappet måde, og barnet kan modtages velforberedt og omsorgsfuldt. Almindeligvis er en af forældrene med de første par dage, barnet er i børnehaven.

Forældremøder og -konsultationer

Omkring tre gange årligt er der forældremøder om aftenen i børnehaven. Her fortæller pædagogerne om børnenes hverdag i børnehaven og særlige emner kan drøftes ud fra oplæg fra forældre eller pædagoger.

Der afholdes desuden forældrekonsultationer to gange årligt. Om efteråret som et tilbud til alle de forældre der vil – samt om foråret obligatorisk med alle børns forældre. En konsultation varer 25 minutter. Her fortæller to af børnehavens voksne om barnets udvikling og trivsel i børnehaven. Desuden er der tid til, at forældrene kan fortælle og spørge, og slutteligt danner man sig et fælles fremtidsbillede for barnets videre udvikling.

I øvrigt er alle forældre til enhver tid velkomne til at henvende sig. Vi kan straks finde en tid hvor man kan tale sammen uforstyrret uden lyttende børneører.

Vi mener, det er vigtigt at eventuel voksensnak forbeholdes de voksne, så børnene får lov at være trygge og frie, og dermed ikke skal bære med på de voksnes spekulationer.

Forældrekaffe

Tre-fire gange årligt er der forældrekaffe. Hvis vejret tillader det, foregår det en times tid om eftermiddagen i haven, hvor børn, søskende, forældre og personale hygger sig sammen. Forældrene skriver sig forud på en liste over hvem der kommer og laver kaffe, te og saft samt hvem der medbringer frugt og kage og hvem der klarer opvasken efterfølgende. Både børn og forældre nyder i høj grad denne afslappede stund med fri leg og samvær.

Udeleg i Askelæ

Børnehavens ugentlige rengøring varetages af forældrene på skift. Det vil sige at hver familie gør rent omkring tre timer to gange årligt.

Hvert forår og efterår arrangeres arbejdsdag for forældre i børnehaven. Forældrene skriver sig forud på en liste ved de arbejdsopgaver man hver især har lyst til at tage sig af. Børnene, der gerne kalder dagene for “arbejds-fest-dage” og deres søskende deltager med stor glæde.