Eurytmi

Én gang om ugen har vi i Rudolf Steiner børnehaverne en særlig form for “bevægelses leg”, som hedder Eurytmi.

I sit udgangspunkt er eurytmien en bevægelseskunst. Den opstod omkring år 1912 og blev udviklet af Rudolf Steiner på antroposofiens grund, hvor man synliggør blandt andet sprogets lyde samt følelser og bevægelser. Mennesket “taler/synger” her igennem kroppens bevægelser efter lovmæssigheder i talen/musikken. Når mennesket taler, udfører strubehovedet visse bevægelser. Disse bevægelser har Rudolf Steiner udformet således, at mennesket kan give udtryk for sine oplevelser/stemninger i de eurytmiske bevægelser.

Udeleg i Askelæ
Børn og voksne laver mad i naturen

Gennem vokalerne oplever vi vores følelsesmæssige stemninger, og gennem konsonanterne fortælles og efterlignes, hvad der foregår i naturen og i Verdens-alt’et.

I Rudolf Steiner-skolerne er eurytmi et obligatisk fag i alle klassetrin, et bevægelsesfag, hvor dét, der i de øvrige fag undervises i til barnets hoved/forstand nu sideløbende behandles med bevægelser, og dernæst huskes med hele kroppen.

Her i børnehaven forbliver vi i eurytmien rent i eventyrstemningen. Med højtidelighed og glæde efterligner børnene med selvfølgelighed eurytmistens (den hertil uddannede voksne) bevægelser. Alt er legende og børnene er ét med det, de gør.

Vi lister som alfer, tramper som trolde, hopper som harer, hugger brænde, plukker blomster, kælker og meget, meget mere… Vi besøger dyrenes, eventyrets og elementarvæsnernes rige, og hele tiden til fortællinger, som er digtet med rim og rytme.

Gennem eurytmien hjælpes barnet til indre ro og harmoni. Her styrkes barnets formkræfter, og forbindelsen mellem den verden det kommer af og den verden, det er på vej til at erobre.

Eurytmien hjælper os til at vokse ind i legemet på en hel og harmonisk måde:

“Fra himlen / kommer vi ned på jorden / og står fast / med begge ben.”

Barnet opnår en god og stærk “Jeg-midte” i sit indre, og vil senere i livet opnå gode evner til at kunne finde nye kræfter til at klare livets udfordringer.