Betaling

 Det koster 1.900 kr. om måneden at have sit barn tilmeldt i børnehaven i tidsrummet kl. 7.30 til 14.00, og det koster 2.400 kr. fra kl. 7.30 til 16.00, af disse beløb betales der månedligt omkring 300 kr. pr. barn til maden.

Det månedlige beløb betales til d. 1. hver måned 11 gange årligt. Juli er undtaget og ellers betales samme beløb uanset ferier, helligdage og lignende.

Udebliver betaling i tre på hinanden følgende måneder anses barnet for udmeldt.

Friplads OG Søskenderabat

På samme måde som i de kommunale institutioner, kan der søges søskenderabat og fripladstilskud efter gældende regler. Dette gøres på kommunens hjemmeside under borgerservice/digital pladsanvisning.

Forsikringer

Børnehaven har ingen ansvarsforsikring for børnene.

Udmeldelse

Af hensyn til kontinuiteten forventes det, at et barn går i børnehaven i et helt år. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal opsigelse ske skriftligt til den første i en måned med 2 måneders varsel.